Đã phát hành bản cập nhật Apple TV 5.1

  • Chia Sẻ Cái Này
Harris tưởng tượng

Apple đã phát hành bản cập nhật phần mềm mới cho Apple TV mang một vài tính năng phổ biến hơn của iOS 6 vào thiết bị. Mặc dù chia sẻ một số tính năng với iOS 6, nhưng phiên bản này được gắn nhãn là 5.1 với bản dựng 10A406e.

Bản cập nhật bao gồm tính năng chia sẻ Luồng ảnh, trình bảo vệ màn hình mới, khả năng chuyển đổi tài khoản iTunes, tùy chọn AirPlay nâng cao, Đoạn giới thiệu, hỗ trợ thêm phụ đề và cung cấp khả năng sắp xếp lại các biểu tượng trên màn hình chính bằng cách giữ nút Chọn trên điều khiển từ xa. Bản cập nhật có sẵn cho cả mẫu Apple TV thế hệ thứ 2 và thứ 3 và được cho là cũng cải thiện hiệu suất cũng như độ ổn định của Apple TV.

Việc cập nhật Apple TV lên phiên bản mới nhất được thực hiện dễ dàng nhất bằng cách điều hướng đến Menu cài đặt, chọn “Chung”, sau đó chọn cập nhật phần mềm.

Tải xuống Apple TV 5.1 IPSW

Đây là các liên kết tải xuống trực tiếp cho các tệp chương trình cơ sở do Apple lưu trữ:

    Hầu hết người dùng nên tải xuống bản cập nhật thông qua chính Apple TV, nhưng việc sử dụng tệp chương trình cơ sở iOS trên Apple TV cũng giống như trên các thiết bị iOS khác và yêu cầu kết nối USB.

    Xin chào! Tôi là tác giả của trang web này. Tôi sẽ hy vọng bài viết của tôi hữu ích cho bạn