iPad là biểu tượng thương mại

  • Chia Sẻ Cái Này
Harris tưởng tượng

Quảng cáo iPad mới nhất bắt đầu với ứng dụng DJay bàn xoay trình bày bài hát quảng cáo iPad hiện được biết đến rộng rãi “Never Stop” của Chilly Gonzales, tiếp theo là các ứng dụng và từ khác: mới, vé, tin tức, câu chuyện, hơn 60.000 ứng dụng, sinh viên , giáo viên, hollywood, mang tính biểu tượng. Cuối cùng, quảng cáo kết thúc với hình ảnh Marilyn Monroe trên tạp chí Vanity Fair như đã thấy trên iPad.

Điều này rất phù hợp với danh sách các quảng cáo khác của iPad và không thể nhầm lẫn đó là Apple.

Xin chào! Tôi là tác giả của trang web này. Tôi sẽ hy vọng bài viết của tôi hữu ích cho bạn