Vị trí trình bảo vệ màn hình mặc định trên Mac OS

  • Chia Sẻ Cái Này
Harris tưởng tượng

Mac có hai thư mục chung lưu trữ trình bảo vệ màn hình, một ở cấp người dùng và cho mỗi tài khoản người dùng và một ở cấp hệ thống lưu trữ tất cả các trình bảo vệ màn hình mặc định có trên máy Mac.

Việc biết vị trí của các thư mục trình bảo vệ màn hình có thể hữu ích vì nhiều lý do, cho dù là để cài đặt trình bảo vệ màn hình, xóa một thư mục, chỉnh sửa một trong các tệp bằng Quartz Composer hay nhiều mục đích khác , vì vậy chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉ cho bạn nơi bạn có thể tìm thấy các thư mục trình bảo vệ màn hình trên máy Mac.

Vị trí Trình bảo vệ màn hình cấp hệ thống mặc định trong Mac OS

Thư mục trình bảo vệ màn hình cấp hệ thống là nằm trong thư mục /System/ và mọi trình bảo vệ màn hình nằm trong thư mục sẽ được đưa vào tất cả các tài khoản người dùng khác trên máy Mac. Đây cũng là nơi đặt trình bảo vệ màn hình mặc định trong Mac OS, chẳng hạn như trình bảo vệ màn hình Flurry hoặc Floating Message.

/System/Library/Screen Savers/

Một cách dễ dàng để truy cập vào thư mục đó là với phím tắt Command-Shift-G cực kỳ hữu ích trong Mac Finder, cho phép bạn chuyển ngay đến bất kỳ thư mục nào trên máy Mac nếu bạn biết đường dẫn.

Điều này áp dụng cho tất cả các phiên bản Mac OS và Mac OS X.

Nhưng hãy đợi đã! Trên thực tế, có thêm một thư mục cấp hệ thống mặc định cho trình bảo vệ màn hình trong Mac OS, mặc dù trên bản cài đặt Mac OS tiêu chuẩn, nó bị giới hạn sử dụng bởi bộ sưu tập trình bảo vệ màn hình mặc định cho Quốc gia.Các mẫu Địa lý, Trên không, Vũ trụ và Tự nhiên, mà chúng tôi đã chỉ ra trước đây khi thảo luận về việc khám phá các hình nền ẩn trong Mac OS X (1) (và 2). Thư mục đó nằm ở:

/Library/Screen Savers/

Thư mục cụ thể đó thường chỉ chứa thư mục “Bộ sưu tập mặc định” là một chuỗi các hình ảnh đẹp mắt và trừ khi người dùng sửa đổi thư mục, nó thường không chứa bất kỳ tệp .qtz hoặc trình bảo vệ màn hình nào.

Thư mục /Library/ cũng chứa ảnh màn hình nền mặc định trên máy Mac cũng như nhiều phương tiện và thành phần khác được sử dụng bởi tất cả các tài khoản người dùng trên một máy Mac cụ thể.

Lưu ý rằng các thư mục trình bảo vệ màn hình hệ thống khác với (các) thư mục trình bảo vệ màn hình cấp người dùng.

Vị trí trình bảo vệ màn hình người dùng mặc định trong Mac OS

Mỗi tài khoản người dùng cá nhân trên máy Mac sẽ có một thư mục trình bảo vệ màn hình duy nhất cho tài khoản người dùng duy nhất đó, nằm trong thư mục ~/Library của riêng họ. Vị trí thư mục trình bảo vệ màn hình cấp người dùng đó là:

~/Library/Screen Savers/

Bạn cũng có thể sử dụng đường dẫn dài thay vì dấu ngã ~ cho điểm đến đó, giả sử bạn biết tên người dùng của tài khoản, như vậy:

/Users/USERNAME/Library/Screen Savers/

Hãy nhớ rằng dấu ngã ~ chỉ là cách viết tắt của thư mục chính của người dùng hiện tại.

Nếu bạn định cài đặt thủ công trình bảo vệ màn hình trong Mac OS, chẳng hạn như nếu bạn muốn sử dụng trình bảo vệ màn hình tuyệt đẹp của Apple TV,bạn muốn đặt các tệp trình bảo vệ màn hình vào thư mục trình bảo vệ màn hình của người dùng.

Và giờ bạn đã biết vị trí của ba thư mục trình bảo vệ màn hình mặc định trong macOS và Mac OS X. Trừ khi bạn biết chính xác những gì bạn đang làm và tại sao, có thể bạn không muốn xóa bất kỳ tệp bảo vệ màn hình mặc định nào, vì tốt nhất bạn nên để yên bất kỳ thư mục cấp hệ thống nào để không làm hỏng bất kỳ thứ gì.

Nếu thích điều này, bạn có thể đánh giá cao thủ thuật nhỏ gọn này để biến trình bảo vệ màn hình thành ảnh nền màn hình Mac của bạn hoặc duyệt qua một số bài viết khác về Trình bảo vệ màn hình tại đây.

Xin chào! Tôi là tác giả của trang web này. Tôi sẽ hy vọng bài viết của tôi hữu ích cho bạn